Gwarancja

Każdy produkt zakupiony w sklepie masażery.pl objęty jest 12-miesięczną gwarancją na podstawie dowodu zakupu (np. paragon, faktura, wyciąg z karty).

Warunki reklamacji produktów objętych gwarancją:

 • Gwarancja jest ważna 12 miesięcy od daty zakupu.
 • Reklamacja jest przyjmowana na podstawie dowodu zakupu, który należy okazać dokonując zgłoszenia.
 • Kupujący może zgłosić reklamację towaru w jeden z następujących sposóbów:
  1. przez portal serwisowy http://www.serwis.bass.pl (forma preferowana przez sprzedającego).
  2. drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres serwis@basspolska.com  lub drogą telefoniczną: (22) 7352000.
  3. bezpośrednio w siedzibie Bass Polska sp. z o.o. (Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków) w godzinach pracy biura.
 • Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Kupującego. 
  Adres wysyłki reklamowanego towaru to: Bass Polska sp. z o.o., Mroków, Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków.
 • Po usunięciu wad zakupiony produkt jest odsyłany do nabywcy na koszt firmy Bass Polska sp. z o.o.
 • Sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spedycyjnych realizowanych przez kuriera lub Pocztę Polską.
 • Prosimy o odsyłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli Kupujący nie posiada już oryginalnego opakowania, uprasza się o odesłanie produktu w innym opakowaniu zabezpieczającym do transportu, w celu uniknięcia uszkodzenia produktu podczas przewozu do Sprzedającego.

Masz pytania?

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z serwisem:
email:  serwis@basspolska.com
adres:  Bass Polska sp. z o.o., Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków